ActivationV3 API

Gympro tarafından sağlanan aktivasyon kodlarında işlem yapan API sınıfı. v3

APIAçıklama
GET v3/ActivationCodes/MemberGlobalActivation/{activationCode}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

MessageV3 API

Mesaj işlemleri

APIAçıklama
GET v3/Messages/CommentEntry_SelectLocations/{BranchID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Messages/CommentEntry_SelectSubjects/{BranchID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Messages/SelectCommentTypes/{BranchID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Messages/SetCommentEntry

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Messages/GetMemberMessages/{memberId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

TrainerV3 API

Eğitmenler ile ilgili işlemlerin olduğu sınıf

APIAçıklama
GET v3/Trainers/{trainerId}/facilities

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Trainers/{trainerId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

DELETE v3/Trainers/{trainerId}

ProductsAndServices API

APIAçıklama
GET v1/ProductsAndServices/{BranchID}/Products

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/ProductsAndServices/{BranchID}/Programs/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GymProV3 API

GymPro işlemlerini barındıran API sınıfı. v3

APIAçıklama
GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberCalendar/{MemberID}/{BeginDate}/{EndDate}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/QrCodeGenerate/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/SelectMemberPackages/{status}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberSummaryInformation/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberMeasurementGraphic/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberMeasurement/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/SelectMemberships/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/StudioProgramDetails/{programId}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberMeasurementComparison/{option}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/SelectEWalletTransactions/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/PersonelSelectReservation/{status}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberWorkoutSchedule/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberWorkoutProgram/{programId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{BranchID}/MemberWorkoutCardio/{programId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{membershipId}/MembershipsInstallments

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/Custom/{branchId}/GetMembers

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/GetByInfo

GymPro uygulamasında kayıtlı üye bilgilerini kart numarası ile döndürür

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/EWalletBalance/{memberID}

GymPro uygulamasında e-cüzdan bakiyesini kullanıcı no (id) ile döndürür

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/GetByInfo

GymPro uygulamasında kayıtlı üye bilgilerini ad soyad ile döndürür

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/GetByInfo

GymPro uygulamasında kayıtlı üye bilgilerini cep telefonu numarası ile döndürür

POST v3/GymPro/{branchID}/EWalletTransactions/

GymPro uygulamasında kayıtlı üye bilgilerini kart numarası ile döndürür

POST v3/GymPro/{branchID}/Members

GymPro uygulamasına yeni üye kayıt eder

PUT v3/GymPro/{branchID}/Members/{memberID}

Üye bilgilerini günceller

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/{memberID}

GymPro uygulamasında kayıtlı üyeyi getirir

PUT v3/GymPro/{branchID}/Members/{memberID}/Password

GymPro uygulamasında kayıtlı üyenin şifresini değiştirir

POST v3/GymPro/{branchID}/Members/Login

GymPro uygulamasında kayıtlı üyenin kullanıcı adı ve şifresini doğrular

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/LoginWithCode

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/Studios

Stüdyo listesini getirir

GET v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/{studioID}/Programs/{startOfTheWeek}/{memberID}

Program listesini döndürür

GET v3/GymPro/{branchID}/GetBahcelievlerSelectGroups

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/GetBahcelievler_SelectServices/{GroupID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/{branchID}/InsertBahcelievlerReservation

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/Members/{memberID}/Services/{serviceID}/Packages

Üyenin rezervasyon için gerekli kullanılabilir paketlerini listeler

POST v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations

Stüdyo rezervasyon kaydı yapar

GET v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/{programID}/Participants

Verilen program id'ye göre katılımcı listesini döndürür

PUT v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/{programID}/ConfirmWithCard/{cardNo}

Üye kartı ile stüdyo ders rezervasyonunu onaylar

PUT v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/{reservationID}/Cancel

Rezervasyonu iptal eder

GET v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/{studioID}/{beginDate}/{endDate}

Stüdyodaki rezervasyonları tarih aralığına göre listeler

GET v3/GymPro/{branchID}/StudioReservations/{memberID}/{statusNum}

Üyenin stüdyo rezervasyonlarını listeler

GET v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/Categories/{memberID}

Rezervasyonlar için kategori listesini getirir

GET v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/Categories

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/Categories/{categoryID}/Services

Rezervasyonlar için servis listesini getirir

GET v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/Categories/{categoryID}/Services/{serviceID}

Rezervasyonlar için kaynak listesini döndürür

GET v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/Categories/{categoryID}/0

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/Categories/{categoryID}/Services/{serviceID}/Resources/{resourceID}/{date}/{memberID}

Rezervasyon için saatleri listeler

POST v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations

Kişisel rezervasyon kaydı yapar

PUT v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/{reservationID}/Cancel

Bireysel rezervasyonu iptal eder

GET v3/GymPro/{branchID}/AllPersonalReservations/{resourceID}/{date}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/{reservationID}/ConfirmWithCard/{cardNo}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/AccessControls/Devices

Şubenin GymPro yazılımına bağlı geçiş sistemi cihazlarını listeler.

POST v3/GymPro/{branchID}/AccessControls/CardControl

GymPro kart geçiş sisteminde kart sorgulaması ve geçiş kontrolü yapar.

GET v3/GymPro/{branchID}/Packages

GymPro uygulamasında tanımlı paketlerin listesini getirir.

GET v3/GymPro/{branchID}/Memberships

GymPro uygulamasında tanımlı üyeliklerin listesini getirir.

POST v3/GymPro/{branchID}/SaleMembership

Üyelik satışını gerçekleştirir

POST v3/GymPro/{branchID}/SalePackages

Paket satışını gerçekleştirir

GET v3/GymPro/Branches

Şube listesini döndürür

GET v3/GymPro/{branchID}/Lessons

Ders listesini getirir

GET v3/GymPro/{branchID}/Trainers

Eğitmenleri listeler

PUT v3/GymPro/{branchID}/Members/{memberID}/ContactPermission

Üyenin iletişim bilgilerini günceller

POST v3/GymPro/UploadFacilityImage/{folder}

Uploads Facility Images for Gympro

DELETE v3/GymPro/DelFacilityImage/{folder}/{filename}

Delete Facility Image for Gympro

GET v3/GymPro/PT/Branches

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/PT/Users

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/{branchID}/PT/SearchMember

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/PT/WorkoutPrograms/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/PT/SelectMovement

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/GymPro/PT/WorkoutProgramDetails/{ProgramID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingAddWorkout

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingFinish

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingSetWorkout

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingStart

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingAddNote

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingAddWorkoutNote

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/GymPro/PT/TrainingRemoveWorkout

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

TokenV3 API

Token işlemlerini barındıran API sınıfı.

APIAçıklama
GET v3/Token

Token bilgisini okur ve ilgili nesneyi döndürür. v3

POST v3/Token/Login

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

FacilityV3 API

Şube ile ilgili işlemleri içeren API sınıfı. v3

APIAçıklama
POST v3/Facilities/{facilityId}/GetPreContract

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/GetContract

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/InstalmentRates/{cardno}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/GetRepetitivePayPlane

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/GetRepetitivePayCards

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/GetMemberCreditCards

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/AddParatikaMemberCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/DeleteParatikaMemberCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/DeleteParatikaMemberEWalletCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/SetPlanStatus

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/CreateParatikaRepeatPayPlane

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{gymProID}/{oldFacilityId}/{newFacilityId}/ChangeFacility

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/StudioMachines/{programId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/DeleteWeeksPlanClosed/{closedId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/UpdateWeeksPlan

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/AddWeeksPlan

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/AddWeeksPlanClosed

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/UpdateWeeksPlanClosed

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/AddStaffReservationWaiting

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/ApprovedStaffReservation

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/SelectStaffReservationWaiting/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/getStaffReservationWithFacility/{facilityID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/getStaffReservation/{status}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/editDescriptionHeading/{name}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/GeneralInfo/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/GeneralInfoStaff/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateAddress/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateResources/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateActivities/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateLessons/{facilityId}/{type}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateAims/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateDescriptions/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdatePaymentTypes/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Facilities/{facilityId}/Hours

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Facilities/{facilityId}/ReservationRules

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Facilities/{facilityId}/SalesEWalletRules

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/Address

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/privateLessons

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/UpdateCategory/{type}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/UpdateDistricts/{facilityId}/{CountryID}/{provinceId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/SelectDistricts/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/SelectDistrictCoordinates/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/Email

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/Phones

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityID}/Campaigns

Get Facility Campaigns

GET v3/Facilities/{facilityID}/MyCampaigns

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/AdImage/Upload/{folder}

Uploads Facility Images for Gympro

POST v3/Facilities/{facilityID}/Votes

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityID}/IsVoted

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityID}/Members/

Yeni üye açmak için kullanılır.

GET v3/Facilities/{facilityID}/GymproPackages

GymPro uygulamasında tanımlı paketlerin listesini getirir.

GET v3/Facilities/{facilityID}/GymproPackages/{packageID}

GymPro uygulamasında tanımlı paketin detayını getirir.

GET v3/Facilities/{facilityID}/GymproMemberships

GymPro uygulamasında tanımlı üyeliklerin listesini getirir.

GET v3/Facilities/{facilityID}/GymproMemberships/{membershipID}

GymPro uygulamasında tanımlı üyeliğin detayını verir.

POST v3/Facilities/{facilityId}/CustomProducts

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Facilities/{facilityID}/PayuStatus/{payuStatus}

Payu status update eder

GET v3/Facilities/{facilityID}/ProductSales

Satış hareketlerini gösterir

POST v3/Facilities/{facilityID}/PersonalReservations

Rezervasyon kaydı oluşturur

GET v3/Facilities/{facilityID}/PersonalReservations

Bireysel rezervasyonları listeler

DELETE v3/Facilities/{facilityID}/PersonalReservations/{reservationID}

Rezervasyonu iptal eder

GET v3/Facilities/{facilityID}/Participants/{programID}

Verilen program id'ye göre katılımcı listesini döndürür

GET v3/Facilities/{facilityID}/StudioReservations

Stüdyo rezervasyonları listeler

DELETE v3/Facilities/{facilityID}/StudioReservations/{reservationID}

Rezervasyonu iptal eder

GET v3/Facilities/IDsOnly

Token'a ait kulübün tüm şubelerinin id ve isimlerini listeler.

GET v3/Facilities/{facilityID}/AccessControl/Devices

Şubenin GymPro yazılımına bağlı geçiş sistemi cihazlarını listeler.

POST v3/Facilities/{facilityID}/AccessControl/CardControl

GymPro kart geçiş sisteminde kart sorgulaması ve geçiş kontrolü yapar.

PUT v3/Facilities/{sportsFacilityID}/Payu

POST v3/Facilities/FacilityImage/{facilityId}/{folder}

Uploads Facility Images for Gympro

DELETE v3/Facilities/FacilityImage/{folder}/{filename}

Delete Facility Image

GET v3/Facilities/PaymentTypes

Get PaymentTypes for Facilities

GET v3/Facilities/Country/{countryId}/Count/

Gets count of facilities in Specified Country

GET v3/Facilities/Province/{provinceId}/Count/

Gets count of facilities in Specified Province

GET v3/Facilities/District/{districtId}/Count/

Gets count of facilities in Specified District

GET v3/Facilities/{facilityId}/Announcements

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/{facilityId}/Announcements/Rights

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/{facilityId}/Announcements

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Facilities/GetInstalments/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Facilities/SetInstalments/{FacilityID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

Pay API

APIAçıklama
POST v1/Payment/{BranchId}/GetSalesCheckCode/{ProductType}/{ProductID}/{Code}/{Price}/{isMobile}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchID}/PaymentOption

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchId}/MerchantInfo

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/PreContract

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/MemberContract

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/Contract

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchID}/InstalmentRates/{cardno}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchID}/GetRepetitivePayPlane

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchID}/Buys

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/MyPayment

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/PastDuePaymentCount

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchID}/GetRepetitivePayCards

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/{branchID}/GetMemberCreditCards

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/UpdateMemberCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/AddParatikaMemberCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/DeleteParatikaMemberCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/DeleteParatikaMemberEWalletCreditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/SetPlanStatus

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/MonthlyRenewPayment

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/CreateParatikaRepeatPayPlane

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/GetProductSales

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v1/Payment/PaymentPosTransaction

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/CheckAgrement

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/StartRegularProcess

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/GetDebts

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{facilityId}/UpdateSinglePay

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/ParatikaRecurringPlanPay

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v1/Payment/{branchID}/ParatikaEditCard

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v1/Payment/GetEWalletBalance

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

MemberV3 API

Üye ve üyelik işlemlerini barındıran API sınıfı. v3

APIAçıklama
GET v3/Members/{facilityId}/FreeCouponStaff

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/{facilityId}/NutritionPrograms

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/{facilityId}/NutritionProgramDetail/{programId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/ExtendStaffReservation/{facilityId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Members/FacebookLogin

Login with facebook

POST v3/Members/PasswordRecoveryViaMail

Üyenin şifre sıfırlaması için kod oluşturur ve sms ile gönderir.

POST v3/Members/PasswordRecoveryViaMailWithID

Üyenin şifre sıfırlaması için kod oluşturur ve sms ile gönderir.

POST v3/Members/PasswordRecovery

Üyenin şifre sıfırlaması için kod oluşturur ve sms ile gönderir.

POST v3/Members/GymproPasswordRecoveryViaMailWithID

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Members/GymproPasswordRecoveryViaMail

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Members/PasswordRecoveryWithID

Üyenin şifre sıfırlaması için kod oluşturur ve sms ile gönderir.

POST v3/Members/NewPassword

Şifre sıfırlama kodu ile birlikte yeni şifre belirler.

POST v3/Members/{memberId}/Avatar

Uploads Member Images for FO

GET v3/Members/{memberId}/{facilityId}/FreeCouponRights

Returns the free coupon availibility of user for specified facility.

GET v3/Members/RecoveryCodeControl/{code}

Check recovery code

DELETE v3/Members/Announcements/{announcementId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Members/Announcements/{announcementId}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectWorkoutSchedule/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectAvailableTimes/{CategoryID}/{ServiceID}/{ResourceID}/{MemberID}/{Date}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectWorkoutProgram/{BranchID}/{ProgramID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectWorkoutCardio/{BranchID}/{ProgramID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/StudioReservationSelectStudios/{BranchID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Members/{BranchID}/IndividualReservations/MemberSearch

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MeasurementComparison/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectInformation/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectSummaryInformation/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectPackages/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectPackages/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/StudioSelectedProgramDetails/{BranchID}/{MemberID}/{ProgramID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectAvailableReservation/{BranchID}/{ServiceID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectServiceName/{CategoryID}/{ServiceID}/{ResourceID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectTrainers/{BranchID}/{ServiceID}/{Date}/{TimeHour}/{TimeMinute}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Members/ConfirmMemberReservation

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/SelectAvailablePackages/{BranchID}/{ServiceID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/StudioSelectedReservation/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/PersonalReservation/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberEWallet/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectMeasurement/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectMeasurementGraphic/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MemberSelectCalender/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Members/MembershipsStatus/{BranchID}/{MemberID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

ClubV3 API

Kulüp ile ilgili işlemleri içeren API sınıfı. v3

APIAçıklama
GET v3/Clubs/SmsTest

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/0/Members/{memberID}/Username

Verilen üye numarası kulübe kayıtlı bir üyeyse kullanıcı adını ve aktiflik bilgisini döndürür.

POST v3/Clubs/SendNotification

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/CancelMonthlyRenewPlan/{PlanCode}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/GetMonthlyRenewPlans

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/GetFile/{fileName}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

DELETE v3/Clubs/Members/{memberID}/DeleteMember

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Clubs/Members/{memberID}/UpdateEmail

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Clubs/Members/{memberID}/UpdatePhone

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Clubs/Members/{memberID}/UpdateInfo

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Clubs/Members/{memberID}/DeviceCancel

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

PUT v3/Clubs/Members/{memberID}/OnlineProcess

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/Members/{facilityID}/OnlineMemberCount

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Clubs/Members/{facilityID}/ParatikaRecurringPlanEdit

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/0/Members

Verilen üye numarası kulübe kayıtlı bir üyeyse kullanıcı adını ve aktiflik bilgisini döndürür.

GET v3/Clubs/0/Facilities

Yetkisi dahilinde token'a bağlı şubeleri listeler.

GET v3/Clubs/{clubId}/Facilities

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/ProductSales

Satış hareketlerini gösterir

GET v3/Clubs/ProductSales/{productSaleID}

Satış hareketlerini gösterir

PUT v3/Clubs/ProductSales/{productSaleID}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET v3/Clubs/PosTransactions

Satış hareketlerini gösterir

GET v3/Clubs/PosTransactions/{posTransactionID}

Satış hareketlerini gösterir

GET v3/Clubs/PosTransaction/{FitnessOnlineRef}

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST v3/Clubs/Contracts

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

EInvoicesTest API

APIAçıklama
GET EInvoicesTest/Test

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoicesTest/SendInvoice

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoicesTest/InvoiceQuestioning

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoicesTest/InvoiceQueryOutboxInvoiceStatus

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoicesTest/InvoiceDisplay

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET EInvoicesTest/InvoiceHtml

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

ClubV1 API

Kulüp ile ilgili işlemleri içeren API sınıfı. v1

APIAçıklama
GET v1/Clubs/0/Facilities/{facilityID}/Studios

Şubeye ait stüdyoları listeler.

GET v1/Clubs/0/Facilities/{facilityID}/Studios/{studioID}/Programs

Stüdyonun ders programlarını listeler.

GET v1/Clubs/0/Facilities/{facilityID}/Packages

Şubeye ait paketleri listeler.

EInvoices API

APIAçıklama
GET EInvoices/Test

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoices/SendInvoice

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoices/InvoiceQuestioning

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoices/InvoiceQueryOutboxInvoiceStatus

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

POST EInvoices/InvoiceDisplay

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.

GET EInvoices/InvoiceHtml

Dokümantasyonu henüz hazırlanmamıştır.